เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี นำโดยนายอภิชาติ  พาราศรี ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ ร่วมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาล ได้ร่วมกิจกรรมปฏิญาณตนแสดงเจตจำนงสุจริต ตามประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ อันเป็นการแสดงเจตจำนงในการบริการงาน ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค เป็นธรรม ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัดยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใสในทุกขั้นตอน กรณีพบการทุจริตและประพฤติมิชอบจะดำเนินการสอบสวน และลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้กระทำอย่างจริงจัง อันเป็นการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและประชาชน และได้ร่วมกันกำมือไขว้แขนแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมทั้งกำชับให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และมุ่งเน้นให้เป็นวัฒนธรรมที่ดีประจำองค์กรสืบไป

574610

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

193 หมู่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอัดรธานี 41130

Email : saraban@nongphainonghan.go.th  โทรศัพท์ : 042-219916 โทรสาร : 042-219958

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nongphainonghan.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2023  www.bankhoklocal.go.th  All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702(เบอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์),(คุณโจ)