เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

วันอังคาร ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ให้กับเด็กปฐมวัย ทั้ง ๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองไผ่
นำโดย นายอภิชาติ พาราศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ
โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก เพื่อเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์และสถานที่จริง ณ สวนสัตว์ขอนแก่น ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
574610

อ่านเพิ่มเติม: โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ให้กับเด็กปฐมวัย ทั้ง ๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองไผ่

วันศุกร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายอภิชาติ พาราศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะจากต้นทาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ทองสุข วันทอง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกู่แก้ว และนายกิติพันธ์ พูลพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแบง ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้และความเข้าใจ ตระหนักและเอาใจใส่ในการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถปริมาณขยะและงบประมาณที่จะต้องนำไปกำจัดลงได้ ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดุอดรธานี
574610

อ่านเพิ่มเติม: โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะจากต้นทาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายอภิชาติ พาราศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๕ ศูนย์ และได้รับเกียรติจากหัวหน้าขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน , สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองหาน และบริษัทกลางผู้คุ้มครองถนน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัยจราจร เป็นต้นแบบการปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง และให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ในชุมชนมีจิตสำนึกความปลอดภัย ในการสวมใส่หมวกกันน็อคที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน ณ อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
574610

อ่านเพิ่มเติม: โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๕ ศูนย์

วันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายอภิชาติ พาราศรี นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๕ ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆ ได้แสดงความรัก เคารพต่อมารดา ผู้มีพระคุณ เพื่อให้เกิดความผูกพันระหว่างแม่ลูก ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาล ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
574610

อ่านเพิ่มเติม: โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๕ ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

193 หมู่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอัดรธานี 41130

Email : saraban@nongphainonghan.go.th  โทรศัพท์ : 042-219916 โทรสาร : 042-219958

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nongphainonghan.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2023  www.bankhoklocal.go.th  All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702(เบอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์),(คุณโจ)