เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

"สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี"

รางวัล ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้ไว้เพื่อแสดงว่า เทศบาลตำบลหนองไผ่ เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ A


 

รางวัล ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้ไว้เพื่อแสดงว่า เทศบาลตำบลหนองไผ่ เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA


 

กระทรวงสาธารณสุข ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนี้เพื่อแสดงว่า เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได้รับการรับรองทีมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ระดับตำบลหรือหน่วยงาน(RTI team) ประจำปี 2560 โครงการป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนในทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 


 ให้ไว้ ณ วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน เป็นเครือข่ายต้นแบบป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดอุดรธานี ระดับ ดีมาก การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดอุดรธานี ปี 2561


 เมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2560

จังหวัดอุดรธานี ขอมอบประกาศเกียตริคุณฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า เทศบาลตำบลหนองไผ่ เป็นหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมควรแก่การยกย่อง จึงประกาศเกียรติคุณฉบับนี้ไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป


 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2560

เนื่องในงานสมัชชา สวัสดิการชุมชนจังหวัดอุดรธานี คืนความสุขสู่ชุมชน ขอมอบโล่เกียรติคุณให้ไว้เพื่อแสดงว่า "เทศบาลตำบบหนองไผ่" เป็น "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนครอบคลุมทั้งตำบล" 


ให้ไว้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2558

 

กระทรวงสาธารณสุข ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้แก่ ทีมเทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เพื่อแสดงว่าเป็นผู้การก่อการดี(Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ประเภทชมเชน "ระดับทอง" ระดับประเทศ ประจำปี 2558


ให้ไว้ ณ วันที่ 4 กันยายน พุทธศักราช 2558

 

การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 "มหากรรมท้องถิ่นเกมส์ 55" 


วันที่ 1 มีนาคม 2566 เทศบาลนครอุดรธานี

 

จังหวัดอุดรธานี ขอมอบใบประกาศเกียรติคุณฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า เทศบาลตำบลหนองไผ่ เป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดงานมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2556 สมควรได้รับการยกย่องชมเชน ขอให้เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยตลอดไป


ให้ไว้ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2549 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดอุดรธานี


 ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550

จังหวัดอุดรธานี ขอมอบเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความขอบคุณแด่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ในโอกาศที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ "จัดสร้างบ้านร่วมแรงร่วมใจ ปี 2548" ให้สำเร็จไปด้วยดี


ให้ไว้ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2548

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

193 หมู่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอัดรธานี 41130

Email : saraban@nongphainonghan.go.th  โทรศัพท์ : 042-219916 โทรสาร : 042-219958

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nongphainonghan.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2023  www.bankhoklocal.go.th  All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702(เบอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์),(คุณโจ)