เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง

วิสัยทัศน์ในการพัฒนา

                   "ชุมชนน่าอยู่ มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ รักษาประเพณีวิถีพุทธเน้นอยู่ดีมีสุข สุขภาพดี การศึกษาทันสมัย ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม"


พันธกิจ (Misssion)

1. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางเส้นทางคมนาคม
2. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
3. ดูแลและแก้ไขปัญหาสังคมเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ  คนพิการและแด็กก้อยโอกาส
4. ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน
5. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
6. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
7. ส่งเสริมพร้อมบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. เผยแพร่ความรู้ด้านการเมือองการบริหาร และระบบข้อมูลข่าวสาร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลางทั้งหมด(โดยเลือกหัวข้อ)

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

193 หมู่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอัดรธานี 41130

Email : saraban@nongphainonghan.go.th  โทรศัพท์ : 042-219916 โทรสาร : 042-219958

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nongphainonghan.go.th
   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Copyright © 2023  www.bankhoklocal.go.th  All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  

Email : jewelryitem7749@gmail.com โทร.080-0071702(เบอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์),(คุณโจ)